Virtualització / Cluster (HA)

Virtualizació de servidors

Amb els nous mètodes de virtualització, aprofitem millor els recursos informàtics, les còpies de seguretat i migracions són més fàcils, i l’administració passa a ser més senzilla i eficient.

Caracteristiques

  • Millor aprofitament dels recursos informàtics
  • Centralització de les dades, administració mes senzilla i eficient
  • Alta disponibilitat de sistemes: recuperació automàtica davant la fallada d’un component de hardware
  • Migració de sistemes en funcionament a màquines virtuals