EGARDATA INFORMÁTICA

VPN
(Xarxa Virtual Privada)

El teletreball és un dels principals usos de les connexions VPN

Mitjançant els serveis de VPN (Xarxa Privada Virtual) podem interconnectar les diferents xarxes LAN de la seva empresa per a formar intranets virtuals entre diferents punts geogràfics.

Característiques

Què és una VPN?

És una tecnologia de xarxa que et permet és crear una xarxa local sense necessitat que els seus integrants estiguin físicament connectats entre si, sinó a través d'Internet. Obtens els avantatges de la xarxa local , amb una major flexibilitat, perquè la connexió és a través d'Internet i pot per exemple ser d'una punta del món a l'altra.

T'interessa?

caCA