EGARDATA INFORMÁTICA

Virtualització / Cluster (HA)

Virtualització de servidors

Amb els nous mètodes de virtualització, aprofitem millor els recursos informàtics, les còpies de seguretat i les migracions són més fàcils, i l'administració passa a ser més senzilla i eficient.

Característiques

Què és la virtualització?

La virtualización es una tecnología basada en software de una entidad física como, por ejemplo, aplicaciones, redes y almacenamiento virtuales.

Representa una de les formes més eficients de reduir les despeses de TU, a més d'augmentar l'agilitat i l'eficiència de l'empresa client, independentment de la seva grandària.

T'interessa?

caCA