EGARDATA INFORMÁTICA

PROXY
PROXY (Caché, Control de accés)

Navega per Internet de forma totalment segura

Filtra l'accés a determinades pàgines web, i guanya en seguretat amb la centralització de sortides a l'exterior, i la integració d'antivirus en la navegació.

Característiques

Què és un servidor proxy?

Els servidors proxy són el pont o intermediari entre l'origen i la destinació d'una sol·licitud, és a dir, entre les peticions de recursos que realitza un client a un altre servidor.

Mitjançant un proxy, la informació va primer a l'ordinador intermedi (proxy), i aquest li envia a l'ordinador de destí, d'aquesta manera no existeix connexió directa entre el primer i l'últim.

T'interessa?

caCA