EGARDATA INFORMÁTICA

Monitorizació IT

Tot controlat

Les solucions de monitorització permeten un control exhaustiu de servidors i equips, tant a nivell hardware (processadors, memòria, discos) com a nivell aplicacions (serveis Microsoft, còpies de seguretat, etc).


Amb el monitorització controlem de manera permanent tots els paràmetres rellevants de la seva infraestructura per a detectar problemes i, especialment, per a anticipar fallades crítiques.

Característiques

Què és la monitorització de sistemes?

La monitorización de sistemes consisteix en la instal·lació d'una sèrie de sensors en els diferents elements hardware i software de manera que, 24h al dia i 7 dies a la setmana, aquests sensors registren la situació en què estan cadascun dels aspectes que controlem.

T'interessa?

caCA